Pulkstenis

Centrālā zemene. Liela.

Oranžs

Samtene

Zviedriem laikam trūkst zemes. Būsim nopirkt Latviju.

Kuģis